टाइम म्यागाजिनमा नेपाल भुकम्पको एक बर्ष।

image

विश्व प्रसिद्द टाइम म्यागाजिनले एक अकमा नेपालको भुकम्प पछिको एक बर्षको अबधीको रिपोर्ट सहित आबरण पृस्टमा नेपालको फोटो प्रकाशित गरेको छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: