कहाँ छ भन्ने होला..

कसैले सोधे
कुन हो तेरो गाउ ?
कहाँ छ भन्ने होला,
कसैले सोधे
कुन हो तेरो देश ?
त्यहाँ थियो भन्ने होला,
हरे कृष्ण हरे राम
पैसो छैन गोजो छाम
सास्ती र पिडा अनि अभाबको बिचमा
यो दिनहुको बन्द अनि चक्काजाम ।
कैले आउने होला सुद्दी अनि बुद्दि
अनी चल्ने होला रफ्तारमा देशको काम,
अब त कल्लाई भन्ने हो आउ र देश बचाउ
आखिरमा
उही जोगी रहेछन आशलाग्दा हाम्रा बाबुराम ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: