बाहुनका बंगुर

imageपूर्वीइलामको गोदक गाविसका ब्राह्मण समुदायले सामूहिक रूपमा गरेको बंगुरपालन व्यवसायमा पालिएका उन्नत जातका बंगुर । डेढ वर्षयता सुरु गरिएको व्यवसायमा अहिले ३ प्रजातिका सयभन्दा बढी बंगुर छन् ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: