मेरो पालो कहिले आउला ?

मेरो पालो कहिले आउला ? रुकुम जिल्लाको छिवाङ्ग गाविसका स्थानीय बासिन्दा एक गाग्री पानीको लागि एक दिन पुरै लाइन बस्न बाध्य छन् ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: