जाने हैन त युके अमेरिका ?

इटलीको रोममा भारतीय द्वारा सन्चालित टेलिफोन सेन्टरमा टासिएकोयो पोस्टरले यूरोप हैन ईन्डियामा छु भन्ने भान हुनु अस्वाभाबिक होला त?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: