ब्यथा आ-आफ्नै

<b><font color=d6a705><h4>ब्यथा आ-आफ्नै</b></h4></font> दैनिक जीवन गुजराका लागि भैरहवा घर बताउने माला सिल्पकार आˆनो अवोध छोरीका साथ चावहिलस्थित उनी बस्ने अस्थायी टहरो नजिक बुधबार सिलौँटो कुदिरहेकी छन् । रासस/कमलप्रसाद दाहाल

ब्यथा आ-आफ्नै

दैनिक जीवन गुजराका लागि भैरहवा घर बताउने माला सिल्पकार आˆनो अवोध छोरीका साथ चावहिलस्थित उनी बस्ने अस्थायी टहरो नजिक बुधबार सिलौँटो कुदिरहेकी छन् ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: