उप निर्वाचनको पछील्लो विवरण

निर्वाचन आयोगको वेबसाइट बाट प्राप्त यो बिबरणहरु हेर्नुस्3431499183_028f7e97d5_o3431531635_4975e00921_o3431553465_e8fa421b0f_o3431554625_6e7b3b57ab_o3432313966_5eeff11137_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: